Benimle İletişime Geçin

Peygamberimize Yapılan Suikast Girişimleri

omer ileomer

Peygamberimize Yapılan Suikast Girişimleri

Peygamberimiz gerek birçok ithama maruz kaldığı Mekke döneminde gerekse özellikle bir siyasi figür olarak Medine döneminde pek çok suikast girişimine uğramıştır. Bunları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

Rivayetlerin bazı farklı versiyonları olmakla beraber Ebu Cehil bir defasında Peygamberimiz Mescid-i Haram’da namaz kılarken onun kafasına taşla vurmak istemiş fakat onu görememiş, başka bir rivayette aynı amaçla yerden bir taş alan Velid b. Muğire önünde büyük vahşi bir deve görmüş, başka bir rivayette bir aslan görünmüş neticede bunlar amaçlarına ulaşamamışlar. Peygamberimiz Kureyş kabilesinden olması dolayısıyla hiç olmazsa Mekke döneminde bu ve benzeri rivayetlerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz.

Hz. Ömer İslam Tarihinde meşhur olan hadiseye göre Daru-n Nedve’de yapılan bir görüşme sonrasında onu öldürmek amacıyla yola çıkmış, yolda fikrini değiştirerek Peygamberimizin yanına gelip Müslüman olmuştur. Bu olayın birçok bakımdan uydurma olduğu açıktır. (Hz. Ömer bir gece Mescid-i Haram’da iman etmiş, Peygamberimiz onun Müslüman olduğunu bir süre gizlemesini istemiştir.) Rivayetler Hz. Ömer’in 40. Müslüman olduğunu söyler ki Ömer bisetin 6. yılında Habeşistan’a hicretten sonra Müslüman olmuştur. Habeşistan’a hicret edenlerin sayısı en az 76’dır.

Hicret etmeden faklı kabilelerden gençler bir araya gelerek onu evinde öldürmek istemiş ve evinin etrafını sarmışlardı. (Bu bir tek kişinin bu olayın sorumluluğunu üstlenmek istememesinden dolayıdır. Zira Kureyş kabilesi o dönem Arabistan’ın en güçlü kabilesidir.) Peygamberimiz bunların arasından haberleri olmadan gece çıkıp gitmiştir. Eve girdiklerinde evde yatakta Hz. Ali’yi bulmuşlardır.

Hicrette Peygamberimiz Medine’ye girmeden yaklaşık iki hafta Kuba denilen bir yerde kalmış ve burada bir mescit yapmıştı. Medine’ye hemen girmek istememesi de muhtemelen bir suikast ihbarı almış olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Medine’ye ilk geldiği gece bazı yerlere silahlı nöbetçiler yerleştirmiş ve gece boyu da uyumamıştı.

Peygamberimizle arkadaşları Medine’nin dışında bir Yahudi mahallesinde bir evin duvarının gölgesinde oturduğu sırada Yahudiler Amr b. Cihaş adlı birini evin damına çıkararak Peygamberin üzerine büyük bir taş atmak suretiyle onu öldürmek istemişlerdi. Hz. Peygamber duruma vakıf olunca yanındakilerle beraber hemen Medine’ye dönmüştür.
Bazı kaynaklarda Hz. Nebi’nin bu suikasttan vahyin kendisini haberdar etmesiyle kurtulduğu söylenir. Fakat Peygamberimizin bu suikasttan Nadir oğullarından bir kadının bir sahabeye haber vermesiyle, sahabenin de durumu Peygamberimize bildirmesiyle kurtulmuştur. (Zehebi bunu ‘semadan gelen haberci’ diye yazar. Peygamberlerin fetanet yani akıllı ve zeki olmak sıfatları vardır. Her hareketin arkasında vahyin sevkini aramak kanaatimizce bu sıfatı tam manasıyla anlamamaktır. Cenab-ı Nebi etrafındaki şüpheli hareketlerden kendisine bir suikast yapılacağını neden sezmiş olmasın? Aksi taktirde semadan gelen habercinin neden Uhud gibi bir faciada bunu da haber vermediğini sorgulamak gerekir.)

Birkaç defa da zehirlenmeye çalışılan Peygamberimiz bu teşebbüslerden de kurtulmuştur. Mamafih vefat ettiği hastalığında Hz. Aişe’ye bunun Hayber’de yediği zehirli bir etten kaynaklandığını söylediği bir rivayet bulunmaktadır. Bazıları bundan dolayı Peygamberimizin şehit olduğunu ileri sürerler.

Yazar hakkında

omer

omer administrator

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir