Benimle İletişime Geçin

19 ve katları

omer ileomer

19 ve katları

Kur’an’ın iç düzeninde 19 sayısıyla ilgili bir mucize olduğunu düşünenlerin sayısı az değildir. Buna esasında ayetin mevzusu başka olmakla birlikte “Onun üzerinde 19 vardır.[1] ayetini delil getirirler. Ayrıca bunun Kur’an’a konulmuş bir şifre olduğunu ve onu bozulma gibi durumlardan koruduğunu ileri sürerler. Ayetlerle ya da bütün olarak Kur’an’la ilgili bulunan sayı değerlerinin 19’a kalansız bölünmemesi bunun ispatı olarak değerlendiriliyor.

Öncelikle esasında bulunan herhangi bir sayı 1’e (ve kendisine de) kalansız bölünür. Şu halde ayrıntılara girmeden, Kur’an’da böyle bir şifre için 19’dan önce 1’in seçilmesi daha mantıklı olur. Üstelik 1 sayısı Kur’an’da da geçiyor: “De ki: o Allah birdir.”[2] Mesela Kur’an’da 114 sure var ve bu 19’un katıdır. Bu doğru fakat 114 aynı zamanda 1’in de katıdır. Benzeri misaller çoğaltılabilir.

Aynı şekilde Kur’an’da bu hesapla bulunan herhangi bir sayı da % 50 çift bir sayı olacaktır. Yani 2’nin katı.

Kur’an İslamî geleneğin kabul ettiği farklı kıraatlar üzere okunur. Buna göre bir örnek olmak üzere Bakara Suresinin 14. ayetindeki bir kelime kıratlar tarafından iki farklı şekilde okunur. Bir okunuşu ‘müstehziun’, diğer bir okunuşu ‘müstehzûn’dur. Bu kelime Ebu Cafer’in okuduğu ikinci şekilde okunursa Bakara Suresindeki elif sayısı artmış olacak. Bu da ‘Bakara Suresindeki elif harflerinin toplamı 19’un katıdır’ tezine aykırı olacaktır. Fakat 19 sisteminde bunun çözümü basittir: sisteme uymuyorsa uydurulmuştur. Buna göre bütün bir gelenek de tamamıyla uydurma rivayetlerden oluşur. Geleneği topyekun reddetmek de esasında kendini reddetmek olacaktır. Zira Kur’an bize bu gelenekle ulaşmıştır.

Surelerin başında bulunan besmeleler bazı mezhepler tarafından ayet kabul edilir, bazıları tarafından ayet kabul edilmez. Bu durum 19 sisteminde bazı sıkıntılar doğurur ve durum 19 sistemini doğru çıkaracak şekilde tashih edilir. Mezhep mi? Sistem ona da çözüm bulmuştur: yok öyle bir şey. Ne mezhebi? Ama kabul ettiğimiz durum da (yani biri hariç surelerin başındaki besmelelerin ayet sayılmaması durumu da) bir mezhebe ait görüştür. Gelenek reddediliyorsa o neden kabul ediliyor?

Allah’ın Kur’an’ı 14 asır sonra korumak için böyle bir şifreye ihtiyaç duymasının bir açıklaması olarak Kur’an’a Hz. Peygamberin arkadaşlarının sonradan iki ayet ilave etmiş oldukları iddiası gösterilir. O zaman Allah bunu düzeltmek için neden 14 asır bekledi. Teknoloji mi? Allah teknolojinin gelişmesini daha önce de murad edemez miydi?

İlgili ayetler Tevbe Suresi’nin son iki ayetidir.[3] Bunların Kur’an’daki 19 sistemini bozduğu için Kur’an’a şüpheli bir şekilde sonradan yazıldığı iddiası Kur’an’ı 19’a uydurmaya çalışma çabasıdır.

İddia şöyledir: Kur’an’da Rahim ve Allah kelimeleri eğer bu iki ayet olmazsa 19’un katı kadar geçecek. Bu iki kelimenin Kur’an’da 19’un katı kadar geçmesi gerekiyor diye bir kural mı var? Kur’an’da Allah’ın isim ve sıfatları 400 civarındaymış. (bu neden 19’un katı kadar değil) Bunlardan 4’er tanesi eğer bu iki ayet olmasa simetrik olarak aynı sayılarda geçiyormuş. (bu arada neden 19 ya da katı değil de 4 diye de soralım) Bunların simetrik olarak aynı sayılarda geçme zorunluluğu mu var?

19, Allah’ın kitabını bir kalıba sokma çabasıdır. Kur’an’ı koruyan onun anlamı değil midir?

[1] Müddessir Suresi 30.

[2] İhlas Suresi 1.

[3] 128. Andolsun, size içinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkın­tıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. 129. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: Allah bana ye­ter, O’ndan başka tanrı yoktur, ben yalnız O’na güvenip dayanırım; O, bü­yük arşın sahibidir.

Yazar hakkında

omer

omer administrator

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir