Benimle İletişime Geçin

Hızır Ya da Bir Vicdan Muhasebesi

omer ileomer

Hızır Ya da Bir Vicdan Muhasebesi

Hz. Musa, genç yardımcısına iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğini söylemişti. Nihayet oraya varmışlar ve yiyecek olarak yanlarına aldıkları balıklarını unuttuklarını fark etmişlerdi.

Genç yardımcının yorumuna göre balık, kayaya sığındıklarında bir yol bulup akıntıda gözden kaybolmuştur. Hz. Musa ise bunu bir işaret olarak yorumlamıştır.

Acıktıklarında yemek için yanlarında taşıdıkları balık canlı mıdır? Bu durumda onun bir suyun içinde taşınması gerekir. Zira o, suda kendine bir yol bulup gitmiştir. Daha kolay sorulardan da başlayabiliriz: neden yanlarına yemek için balık almışlardır? Ya da kayaya sığındıklarında balık, suda nasıl bir kendine bir yol bulmuştur? Kaya suya yakın veya suyun içinde midir? İkisi kıyı şeridinden gidiyorlarsa neden yanlarında balık taşıyorlar? Yardımcının genç olması ne anlama geliyor? Onun genç olması neden özellikle belirtilmiştir.

Durum her ne olursa olsun Hz. Musa bunu bir işaret olarak yorumlamıştır. İki dünyanın birleştiği yer olan ölüm, insanın geçmiş yaşantısını sorgulaması ve bir muhasebe yapması için yeterli bir sebeptir.

Hz. Musa, Cenab-ı Nebi’nin “ölmeden evvel ölünüz.” dediği bir anda, Allah’ın katından bir rahmet ve ilim verdiği bir kul olarak kendi vicdanıyla baş başa kalmıştır. Belki de uzunca bir süre içinde bir sıkıntı olarak kalmış olan olaylar hususunda ilahi yardım kendisini teselli etmiştir.

Esasında vaktiyle Mısır’da bir kavgayı ayırırken öldürdüğü adamın ölümüne sebep olan ilahi müdahalenin, karşılaştığı gencin sebepsiz yere öldürdüğü çocukla bir ilgisi olsa gerek.

Kendisine rahmet ve ilim verilen kulla bir kasabaya gelince kul, kendilerine yiyecek vermek istemeyen bu kasabada yıkılmak üzere olan bir duvarı onarmış ve bir ücret de istememiştir. Hz. Musa’nın, yaptığı yardımın ücretini istemedi diye gerçekten onu kınamasının mümkün olup olmadığı tartışmasını bir tarafa bırakırsak şu olay Hz. Musa’nın Mısır’dan kaçarken sığındığı Medyen’de bir ücret istemeden salih bir kulun (muhtemelen Hz. Şuayb’ın) koyunlarına çobanlık yapmasını anımsatmaktadır. İlahi yardım Hz. Musa’yı burada da vicdanen rahatlatmaktadır.

Diğer olay rahmet ve ilim verilen kulun bir gemiyi delmesi olayıdır ki o bunu zalim bir kraldan gemiyi kurtarmak için yaptığını söylemiştir. Yine gemisi olan birinin gerçekten yoksul olarak nitelenip nitelenmeyeceği tartışmasını bir kenara bırakarak şu olay da onun asasıyla bir kayaya vurarak kayadan kavmi için su çıkarması olayına bir işaret olabilir. Zira kavminin önünde güçlü ve zalim bir kral vardı ve onlar suyu da bulunca Hz. Musa’ya “Sen ve rabbin gidin savaşın. Biz gelmeyeceğiz.” diyerek onu yalnız bırakmışlardı. Yapılan işin iyi mi kötü mü olduğu sorgulaması içinde ilahi yardım yetişmiş ve bunun da ilahi bir müdahaleyle (olan her olayda olduğu gibi) olduğunu belirterek/fark ettirerek/düşündürerek/hissettirerek bir teselli olmuştur.

 

Yazar hakkında

omer

omer administrator

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir