Benimle İletişime Geçin

Kitap Eleştirisi (Kur’an’a Arz) 1.

omer ileomer

Kitap Eleştirisi (Kur’an’a Arz) 1.

Kitabın adı: “Kur’an Dışı Oluşumların Eleştirisi ve Kur’an’a Arzı”. Sayın Hüdür’ün Kur’an dışı olduğunu iddia ettiği oluşumları niçin Kur’an’a arz ettiğini anlamak zor. Kitabın tamamını burada ele almamız mümkün değil. Onun için sadece İbn Sina’ya ayırdığı bölümü ele alacağız.

Sayın Hüdür şöyle diyor:

“İbn Sina, İslami değerlere karşı çıkmasına rağmen Müslüman olduğunu iki yüzlülük yapmak suretiyle iddia etmektedir.” (s. 402)

İbn Sina, öğrencisi İbn Ebi Usaybia’ya kendi yazdırdığı biyografisinde şöyle diyor:

Her hangi bir meselenin tetkikinde tertip etmiş olduğum kıyasın haddi evsatını bulamayacak olsam camiye gider, namaz kılar ve her şeyi icad ve ibda etmiş olan Tanrı’ya niyaz eder, bu suretle o müşkili hallederdim.”

İbn Sina başka bir yerde buna ilaveten sadaka dağıtarak Tanrı’dan yardım istediğini belirtir. Yine ona ait olan başka bir ifadede imanını kolay elde etmediğini, onu elde etmek için çok uğraş verdiğini söyler.

Şimdi yukarıdaki (ön) yargının gerekçelerine bakalım. Sayın Hüdür İbn Sina’nın İslami değerlere karşı çıkışlarını şöyle sıralıyor:

“İbn Sina Allah’ın cüz’îleri bilmediğini iddia etmektedir.” (s. 402)

İbn Sina’nın sözü ise şu şeklidedir:

Allah cüz’ileri külli olarak bilir. Yerde ve göklerde hiçbir zerre onun ilminden gizli kalmaz.”(Necat, s. 247)

Çok açık ki burada cüz’îleri bilmez denmiyor, insanların bildiği gibi bilmez diyor. İnsan bilmek için bilinen bir şeye muhtaçken Allah bilmek için bilinen bir şeye ihtiyaç duymaz. Onun bilmesiyle varlık zorunlu hale gelir. Yani onun bilmesi, yaratmasıdır.

“İbn Sina dünyanın ezeli olduğunu iddia ediyor.” denilmektedir. (s. 402)

İbn Sina’nın cümleleri şu şekilde:

Tanrı’nın hareketi ve hareketle varlık kazanan zamanı öncelemesi sadece zâtı bakımındandır.”

Âlemin, üzerinden zaman geçmeyen bir fail illeti vardır.”

Ezelilik İbn Sina’da varlık ve zaman bakımından olmak üzere ikiye ayrılır. Tanrı’nın bilkuvve olamayacağı zira o zaman mükemmel olamayacağı kaygısıyla o, bu ayrımı yapmıştır. Ona göre Tanrı sonsuz olarak bilfiildir.

(Devam edeceğiz)

Yazar hakkında

omer

omer administrator

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir