Benimle İletişime Geçin

Yazılar

İslam’da Eş Sayısını Devlet Belirler

İslam tek eşliliği salık veren bir dindir. Bir erkeğin aynı anda evlenebileceği eş sayısını belirleyen ayetlerden ilkinde (Nisa Suresi 3 ...
Daha Fazlasını Oku

Kitap Eleştirisi (Kur’an’a Arz) 1.

Kitabın adı: “Kur’an Dışı Oluşumların Eleştirisi ve Kur’an’a Arzı”. Sayın Hüdür’ün Kur’an dışı olduğunu iddia ettiği oluşumları niçin Kur’an’a arz ...
Daha Fazlasını Oku

Ethical Problems of Human Cloning

Discovery of DNA in 1953 and following developments caused a lot of new moral debate. Progress in technology allow many ...
Daha Fazlasını Oku

İnsan Klonlamanın Ahlâkîliği Sorunu

1953’te DNA’nın keşfi ve bunu takip eden gelişmeler birçok ahlâkî tartışmanın başlamasına neden olmuştur. Teknolojideki ilerlemeler artık canlı bedeni ve ...
Daha Fazlasını Oku

Hızır Ya da Bir Vicdan Muhasebesi

Hz. Musa, genç yardımcısına iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğini söylemişti. Nihayet oraya varmışlar ve yiyecek olarak yanlarına aldıkları ...
Daha Fazlasını Oku

hayal bulutları

Paris 12 Ocak 2000 Champs-Elysée’de şehrin gösterişli otellerinden birinin Seine Nehri’ne bakan 57 numaralı odasında beş kişi artık tartışmaktan yorulmuş, ...
Daha Fazlasını Oku

Erdemli Şehir Projesi

Buna “felsefe köyü projesi” de diyebiliriz. Bir kampüs hayal ediyorum. İçinde ilk aşamada yüz bin kitap kapasiteli sadece felsefeyle ilgili ...
Daha Fazlasını Oku

“Kur’an’a Yabancılaşma Süreci” adlı kitabın 1. bölümüne eleştiri

  Yazar bölüme şu cümlelerle başlıyor: “Kader problemi insanın insan olmasından kaynaklanan bir mesele olup insanlığın sorunudur.” Bu giriş, okuyucuyu ...
Daha Fazlasını Oku

sabır

Peyami Safa şöyle der: “Suçlamak anlamaktan daha kolaydır. Anlarsan değişmen gerekir.” Biz buna bir de pes etmeyi ve vazgeçmeyi ekleyelim ...
Daha Fazlasını Oku

“İbn Sina Aklın Ustası” Adlı Kitabın Önsözüne Eleştiri

Bu yazı “İbn Sina Aklın Ustası” adıyla tercüme edilmiş olan kitaba (Evrensel Basım Yayın, Kasım 2016) A. Çubukçu tarafından yazılan ...
Daha Fazlasını Oku

iffet

Kindi, iffeti “bedeni gereği gibi eğitmek ve korumak” diye tanımlar. Amirî, erdemleri hulkî[1] ve nazari olarak ikiye ayırır ve iffeti ...
Daha Fazlasını Oku

cesaret erdemi

İslam ahlak felsefesinde ele alınan temel erdemlerden biri olan cesaret insanda mutedil hareketlerin ortaya çıkmasına sebep olan kuvvet olarak tanımlanır ...
Daha Fazlasını Oku

Adalet

Arapça عدل kökünden hak, dürüstlük, doğruluk insaf gibi anlamlara gelir. Çoğulu uduldür. Gerek toplumsal anlamda hukuku ve devleti yücelten bir ...
Daha Fazlasını Oku

Aklın Adaleti: Hikmet

Arapça حكم kökünden (hükmetmek/yargılamak ) gelen hikmet kelimesi bilgi/bilgelik anlamına gelmektedir. Aynı kökten gelen ihkam kelimesi de engelleme, alıkoyma, gemleme ...
Daha Fazlasını Oku

Maarif-i Umumiye İçin Alternatif Sınav Modeli Önerimdir (1)

Okullardaki eğitim personeli derse girenler ve sınav yapanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Sadece sınav yapmakla görevli personel eğitim camiasının toplam ...
Daha Fazlasını Oku

kader

Kader kelimesi sözlükte ‘ölçü’ anlamına gelir. Kur’an’da “Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık”[1] buyrulur. Bu Allah’ın evrenle beraber yarattığı her ...
Daha Fazlasını Oku

Mezhepler Niçin Var?

Mezhep sözlükte yol anlamına gelip, dinde yorum farklarını ifade eder. Peygamber zamanında yoktu. Çünkü mezhep peygamberin sözlerinin de farklı yorumlanmasından ...
Daha Fazlasını Oku

Ahmet Hilmi ve Pozitivizm

Pozitivizm, Fransız filozof August Comte’un ortaya attığı ve 19. yüzyılda Osmanlı’da aydın çevreleri en çok etkileyen ekollerden biridir. Pozitivizme göre insan ...
Daha Fazlasını Oku

Taif Kuşatması (630)

Huneyn Gazvesi akabinde Taif Hz. Peygamber ve ashabı tarafından kuşatma altına alındı. Taif Mekke’nin 150 km güneydoğusundadır. Burası Sekif kabilesinin ...
Daha Fazlasını Oku

Hz. Ömer’in Halet-i Ruhiyesini Bir Tahlil Denemesi

Uhud’da Enes b. Nadr savaş esnasında Ömer’i yere çökmüş bir halde gördü. Ömer elindeki kılıcını yere bırakmıştı. Enes neden savaşı ...
Daha Fazlasını Oku

Hz. Muhammet’in Gündelik Yaşamı

Hz. Peygamber sabah namazı vakti ashabına mescitte namazı kıldırdıktan sonra bir süre ashabıyla otururdu. Genelde güneşin yükselmeye başladığı vakte kadar ...
Daha Fazlasını Oku

19 ve katları

Kur’an’ın iç düzeninde 19 sayısıyla ilgili bir mucize olduğunu düşünenlerin sayısı az değildir. Buna esasında ayetin mevzusu başka olmakla birlikte ...
Daha Fazlasını Oku

Peygamberimize Yapılan Suikast Girişimleri

Peygamberimiz gerek birçok ithama maruz kaldığı Mekke döneminde gerekse özellikle bir siyasi figür olarak Medine döneminde pek çok suikast girişimine ...
Daha Fazlasını Oku

Dünya Düz mü?

Dünya’nın düz olduğu iddiası esasında yeni değil, bir sanı olarak çok eski çağlara dayanıyor. Son zamanlarda bu iddia daha organize ...
Daha Fazlasını Oku

Peygamberimizin Gördüğü Şehirler

Peygamberimiz gerek İslam’dan önce başarılı bir tüccar olarak gerekse İslam’dan sonra hem tebliğ için hem de tehditler dolayısıyla askeri amaçlı ...
Daha Fazlasını Oku

Ey Ruh! Geldin mi?

İnsanda maddeden ayrı ve insanı ayakta tutan bir varlık daha olduğunun tespiti insanın dünyada var olmaya başladığı ilk dönemlere dayanır ...
Daha Fazlasını Oku

Hz. Muhammet’in Mal Varlığı

Peygamberimiz 632 yılında Medine’de vefat etti. Vefat ettiği yer Hz. Aişe’nin odasıydı. Vefatı anında da yanında Aişe vardı. Son derece ...
Daha Fazlasını Oku

Aslında ne oldu -1-

Hz. İsa Nasıra’da babasız olarak dünyaya geldi. Evlenmedi. Yahudilere peygamber olduğunu açıkladığında az bir topluluk hariç sözlerine inanan olmadı. Dönemin ...
Daha Fazlasını Oku

Hz. Muhammed’in yakalandığı hastalıklar ve geçirdiği sakatlıklar

Bu başlığı açmamızın en önemli sebebi Hz. Peygambere vahyin geldiği bazı durumlarda ashabının Peygamberimizde gördüğü sıkıntılı haller üzerine özellikle bazı ...
Daha Fazlasını Oku

ahlak

Ahlak Arapça ‘hulk’ kökünden gelen ahlak kelimesi sözlük anlamı olarak yaratılışı ve yaratılış özelliklerini ifade eder. Ahlak bir insanın davranışlarının ...
Daha Fazlasını Oku

biyoetik

Canlı etiği anlamına gelen biyoetik terimi gelişen tıbbi ve teknolojik gelişmeler karşısında ahlaki bir tavır geliştirme çabasının sonucu olarak ortaya ...
Daha Fazlasını Oku

iyi-kötü mücadelesi

Mitolojilerde evrenin başlangıcından beri süregelen iyi ile kötünün mücadelesinde Tanrı mutlak anlamda iyinin şeytan ise kötünün sembolüdür. Burada kötü, iyinin ...
Daha Fazlasını Oku

Today’s Human and The Values We Lost

In the twentieth century there have been important changes concerning human life. One of them is undoubtedly the change of ...
Daha Fazlasını Oku